INDICATORII PROIECTULUI

Indicatori prestabiliţi de realizare

Indicator CO24

Calcul indicatorului a fost realizat conform metodologiei OI şi a luat ȋn considerare noii cercetători angajaţi ȋn proiect:

Asistent cercetare – Drd Razvan Airini

Asistent cercetare – Drd Florin Bogdan Epureanu

Asistent cercetare – Drd. Călin Mircea Rusu

Asistent cercetare – Dr. Antonia Teona Deftu (CIM ȋncheiat 01.08.2019)


Indicator 3S6

Director proiect – Conf Habil Dr Beatrice Mihaela RADU (specialist din străinătate, contract de muncă anterior Universitatea din Verona)

Indicatori de realizare suplimentari

Cereri de brevet publicate

– Publicarea de European Patent Office a Cererii Europene de brevet nr. 18465611.4, avand numarul de publicare EP 3546935 A1, intitulata ‘METHOD FOR IN VITRO DETECTION OF THE PROARRHYTHMOGENIC RISK OF A DRUG CANDIDATE ON HUMAN INDUCED PLURIPOTENT STEM CELL-DERIVED CARDIOMYOCYTES (HIPSC-CM)’, inventatori Bogdan Amuzescu, Beatrice Mihaela Radu, Dan Mihailescu, Stefan Mann, pe data de 2 octombrie 2019, (https://register.epo.org/application?number=EP18465611)

– Etapa I de depunere a cererii de brevet in SUA, revendicȃnd prioritate cerererii de brevet European EPA 18465611.4/24.10.2019


Indicatori prestabiliţi de rezultat

Propuneri de proiect depuse pentru Orizont 2020

1. Functional in vitro diagnosis of cardiac channelopathies via automated patch-clamp on patient induced pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes, Competitie: E-Rare Joint Transnational Call 2018, acronim COR-CHANNEL

2. Long-standing actions for sustained training and research in systemic neurosciences, Competiţie Twinning H2020-WIDESPREAD-2018-2020, acronim LasTrain


Indicatori de rezultat suplimentari

Publicaţii ştiintifice rezultate din proiect

  1. Adrian Dumitru, Beatrice Mihaela Radu, Mihai Radu, Sanda Maria Cretoiu, (2018) ”Muscles changes in atrophy” in cartea Muscle atrophy, Adv Exp Med Biol. 21088:73-92, Springer Nature, eBook ISBN 978-981-13-1435-3, DOI 10.1007/978-981-13-1435-3, link: https://www.springer.com/us/book/9789811314346

Co-publicaţii ştiintifice public/private rezultate din proiect

1. Stefan Mann, Juliane Heide, Razvan Airini, Thomas Knott, Florin Bogdan Epureanu, Alexandru-Florian Deftu, Antonia-Teona Deftu, Beatrice Mihaela Radu, Bogdan Amuzescu, Recording of multiple ion current components and action potentials in human induced pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes via automated patch-clamp, Journal of Pharmacological and Toxicological Methods (Factor de impact 2.679) 2019 Jun 20;100:106599. Link https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31228558.

2. Airini Razvan, Iordache Florin, Alexandru Deftu, Savu Lorand, Epureanu Florin, Mihailescu Dan, Amuzescu Bogdan, Maniu Horia. Senescence-induced immunophenotype, gene expression and electrophysiology changes in human amniocytes, Journal of Cellular and Molecular Medicine 2019 Sep 3. doi: 10.1111/jcmm.14495. (factor de impact 4.658) link https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31478614