INDICATORII PROIECTULUI

Indicator Valoarea indicatorului stabilită prin contract Valoarea indicatorului obţinută până în prezent (cumulat de la data începerii proiectului)
UM     Cantitate UM        Cantitate
1 2 3 6 7
Indicatori de realizare
Numar de noi cercetători în entitatea care beneficiaza de sprijin (ENI)** Numar norme intregi 1.5 Numar norme intregi 1
Valoarea contributiei private în proiect eligibile și neeligibile (lei) Lei 0 Lei 0
Cereri de brevet rezultate din proiect (numar) – publicate în BOPI (sau în reviste echivalente din alte tari) Numar brevete 1 Numar brevete 0
Indicatori de rezultat  
Publicatii stiintifice rezultate din proiect Numar articole 4 Numar articole 1
Co-publicatii stiintifice public-private (numar articole) Numar articole 4 Numar articole 0
Numar de propuneri de proiect depuse pentru Orizont 2020 Numar propuneri proiecte 1 Numar propuneri proiecte 0
Valoare proiecte contractate cu Orizont 2020 (euro) Euro ~ 300.000 Euro 0

** ENI = numărul total de norme întregi

Last update 31.05.2017